VSIP CENTA CITY

Đường Hữu Nghị, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh

VSIP CENTA SHOPHOUSE GARDEN

Đường Hữu Nghị, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh
Đăng ký nhận thông tin
0796 988 989