VSIP BELHOMES

Đường Hữu Nghị – xã Phù Chẩn – Từ Sơn – Bắc Ninh

VSIP CENTA CITY

Đường Hữu Nghị, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh

VSIP CENTA DIAMOND

Đại Đồng – Từ Sơn – Bắc Ninh

VSIP Centa Riverside

Phù Chẩn - Từ Sơn - Bắc Ninh

VSIP CENTA SHOPHOUSE GARDEN

Đường Hữu Nghị, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh

VSIP CENTA VILLAS

Đường Hữu Nghị, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh
Đăng ký nhận thông tin
0796 988 989